W okresie komunizmu wielu ludzi sprzeciwiało się panującemu ustrojowi, organizowano strajki, przeciwstawiało się władzy ludowej.

Z tego powodu wiele osób było na różne sposoby represjonowano, niektóre z nich trafiły do więzienia, traciły zatrudnienie czy też rekwirowano ich majątki. Po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku weszła w życie ustawa która pozwalała na unieważnienie wyroków sądowych wydanych w czasie PRL wobec opozycjonistów.

Odszkodowanie za represje wobec opozycji w czasach komunizmu w Polsce

Jak ubiegać się o zadośćuczynienie?

Obecnie osoby które były represjonowane w tamtym okresie mogę uzyskać zadośćuczynienie, w tym celu należy przedstawić w sądzie okręgowym dokumenty które świadczyły o decyzji sądowej, represjach wobec opozycji. Tego rodzaju dokumenty możemy uzyskać w IPN lub też w Archiwach Państwowych, oczywiście możemy skorzystać także z pomocy kancelarii prawnych które będą wiedziały w jaki sposób uzyskać niezbędne dokumenty, w jaki sposób załatwić wszystkie sprawy związane ze złożeniem wniosku w sądzie.

Po otrzymaniu kasacji wyroku z okresu PRL będzie można ubiegać się o odszkodowanie, będzie ono indywidualnie określane przez sąd, ma one na celu zadośćuczynienie za krzywdy. Oczywiście jego wielkość będzie zależała od przykładowo odbytej kary więzienia za działalność opozycyjna, może być to także odszkodowanie za utratę pracy, możliwości zarobkowania czy też odszkodowanie za utratę mienia. Dotyczy to także osób które były internowane w 1981 roku w okresie stanu wojennego, odszkodowanie mogą otrzymać także osoby które ukrywały się przed organami państwowymi w tym okresie.

Obecnie o odszkodowanie dla osób represjonowanych mogą ubiegać się również dzieci osób, które doznały represji ze strony organów państwowych w latach 1944-1989. Oczywiście możliwe jest także otrzymanie odszkodowania po śmierci osoby represjonowanej. Można oczywiście liczyć na pomoc kancelarii prawnych które mają doświadczenie w uzyskiwaniu wysokich odszkodowań dla swoich klientów.