Każda firma, która wprowadza nowy produkt, musi podjąć trudne decyzje dotyczące tego, gdzie zainwestować swoje środki finansowe.

Jednym z wydatków, który jest często pomijany, jest ochrona własności intelektualnej, zwłaszcza jeśli chodzi o projektowanie produktów. Ale na dłuższą metę może to być złudna oszczędność, zwłaszcza gdy zauważysz naśladowcę, a następnie staniesz w obliczu sporu sądowego, aby powstrzymać konkurenta przed wykorzystaniem twojego projektu.

Czy wzory przemysłowe opłaca się rejestrować?

Co daje rejestracja wzorów przemysłowych?

Wygląd produktów i wzorów przemysłowych może korzystać z pewnej ochrony własności intelektualnej w ramach prawa autorskiego, które umożliwia właścicielowi tych praw powstrzymanie strony trzeciej przed kopiowaniem twojego projektu. Prawa do wzorów obejmują w szczególności wzory przemysłowe. Termin prawo autorskie jest szerszy i obejmuje prawa autorskie do książek, muzyki, fotografii, sztuki i innych dzieł. W wielu krajach rzeźba lub obraz byłyby objęte prawem autorskim, projekt abażuru lub smartfona czy projekt tapety lub tkaniny byłby objęty prawami do wzoru.

Aby skutecznie powstrzymać osobę trzecią przed wykonaniem tego samego lub podobnego projektu, musisz udowodnić, że masz prawa do wzoru w swoim projekcie. Zwykle wymaga to spełnienia testów oryginalności, na przykład poprzez dostarczenie oryginalnych dokumentów projektowych, mogą istnieć także inne wymagania. Warto zatem zarejestrować wzory przemysłowe produktów w Urzędzie Patentowym, aby twoje prawa były odpowiednio chronione. Ochrona zarejestrowanych wzorów przemysłowych jest dość długa, na terenie Unii Europejskiej wynosi nawet do 25 lat.

Samo istnienie zarejestrowanego wzoru przemysłowego jest często praktycznym środkiem odstraszającym dla osób trzecich tworzących podobny wzór. Istnienie zarejestrowanego wzoru przemysłowego można łatwo udowodnić osobie trzeciej, po prostu dostarczając kopię zarejestrowanego wzoru. Więcej o rejestracji wzorów przemysłowych przeczytasz na stronie https://marketportal.pl/wiadomosci-finansowe/1270,Wzory-przemyslowe-jakie-korzysci-przynosi-ich-rejestracja. Własność zarejestrowanego wzoru przemysłowego jest dowodem posiadania powiązanych praw autorskich. Nie jest również konieczne wykazanie, że osoba trzecia skopiowała wzór, ponieważ samodzielna produkcja tego samego lub podobnego wzoru narusza prawa autorskie.