Spawanie to proces produkcyjny, w którym dwie lub więcej części materiałów trwale łączy się ze sobą za pomocą ciepła, ciśnienia lub obu, tworząc połączenie podczas stygnięcia części.

Spawanie jest zwykle stosowane do metali i tworzyw termoplastycznych, ale można je również stosować do drewna. Ukończone złącze spawane można nazwać konstrukcją spawaną. Niektóre materiały wymagają zastosowania określonych procesów i technik podczas spawania.

Jak działa proces spawania?

Za pomocą spawania można trwale połączyć kilka materiałów

Połączone części są nazywane materiałem macierzystym. Materiał dodany, który ma pomóc w uformowaniu szwów spawalniczych, nazywany jest wypełniaczem lub materiałem eksploatacyjnym. Forma tych materiałów może określać je jako blachę lub rurę macierzystą, drut elektrodowy, elektrodę topliwą do spawania łukowego. Materiały spawalnicze są zwykle wybierane tak, aby miały podobny skład do materiału rodzimego, tworząc w ten sposób jednorodną spoinę, ale zdarzają się sytuacje, takie jak spawanie żeliwa kruchego, kiedy stosuje się wypełniacz o bardzo różnym składzie, a co za tym idzie właściwościach.

W przeciwieństwie do lutowania, które nie topi metalu podstawowego, spawanie jest procesem wysokotemperaturowym, który topi materiał podstawowy, zazwyczaj z dodatkiem materiału wypełniającego. Ciepło o wysokiej temperaturze powoduje, że szew spawalniczy ze stopionego materiału ochładza się, tworząc złącze, które może być mocniejsze niż metal rodzimy, odporne na obciążenia. Możemy w ten sposób uzyskać obiekt praktycznie dowolnej wielkości.

Więcej szczegółów na temat spawania materiałów możesz znaleźć na stronie https://rifi-spawalnictwo.pl/. Różne procesy i metody spawania, jak MIG/MAG 135, TIG 141 czy MMA 111, są powszechnie stosowane w wielu gałęziach przemysłu, w tym między innymi w lotnictwie, kolei, motoryzacji, energetyce i budownictwie. Spawanie używane jest do łączenia metali, tworzyw termoplastycznych lub drewna do różnych zastosowań, jest również używane do tworzenia dzieł sztuki przez artystów.