Udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnych, czyli feedbacków, jest niezbędnym składnikiem długoterminowego sukcesu każdej organizacji, lub jakiejkolwiek relacji.

Każda firma budowana jest na profesjonalnych relacjach, a najsilniejsze relacje buduje się na skutecznej komunikacji.
Feedback to wszelkie informacje wymieniane przez pracowników, formalnie lub nieformalnie, dotyczące ich wydajności, umiejętności lub zdolności do pracy w zespole. Zarówno przełożeni, jak i współpracownicy mogą przekazywać informacje zwrotne, a gdy jest to wykonane taktownie, proces ten może stworzyć silniejsze, bardziej harmonijne miejsce pracy.

Dlaczego feedback jest ważny w procesie komunikacji?

Jak zwiększyć wydajność w pracy poprzez feedback

Feedback jest istotną częścią mechanizmu komunikacji, będącą sposobem na pomoc współpracownikom w nauce i rozwoju w ich dziedzinie w firmie. Dla wielu członków zespołu informacja zwrotna może być dobrym motywatorem do poprawy i większego zaangażowania w cele firmy. Pozytywny i negatywny feedback jest ważny, ponieważ pomaga przełamać złe nawyki, wzmacnia pozytywne zachowanie i umożliwia zespołom bardziej efektywną pracę oraz osiągnięcie ich celów.

Bez względu na to, jaką pełnisz rolę w firmie, w pewnym momencie będziesz musiał wyrazić swoją opinię. Dawanie pochwał jest łatwe, ponieważ każdy z nas lubi komplementy. Z drugiej strony konstruktywna krytyka jest znacznie trudniejsza do wygłoszenia, i może być równie trudna do wysłuchania. Brak komentarza może wydawać się ścieżką najmniejszego oporu, ale na dłuższą metę będzie to trudniejsze dla ciebie i twoich współpracowników, ponieważ problemy po prostu się zaostrzą. Poza tym konstruktywna ocena jest czasem lepsza niż tylko podkreślanie sukcesów i zalet, zatem feedback jest nieodzownym składnikiem komunikacji.

Ciekawy artykuł na ten temat znajdziesz na stronie https://kkmmedia.pl/co-to-jest-feedback/. Feedback z pewnością zwiększy efekty komunikacji, niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem, członkiem zespołu, studentem czy współpracownikiem. Dlatego w kulturze informacji zwrotnej ocena powinna być stosowana na stałe, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.