Wynaleziony przez francuskiego lekarza Gastona Planté w 1859 roku akumulator kwasowo ołowiowy był pierwszym akumulatorem do użytku komercyjnego.

Mimo że technologia jest już bardzo stara, ta sama zasda działania jest wykorzystywana także obecnie. Ładowanie akumulatora kwasowo-ołowiowego jest łatwe, jednak należy przestrzegać odpowiednich limitów napięcia. Wybór zbyt niskiego napięcia chroni akumulator, ale powoduje słabą wydajność i powoduje gromadzenie się siarczanu na płycie ujemnej. Ograniczenie wysokiego napięcia poprawia wydajność, ale powoduje korozję siatki na płycie dodatniej. Reakcje chemiczne zachodzące w akumulatorach są odwracalne. Akumulator można ponownie ładować, przepuszczając prąd przez akumulator. Chemiczny proces pobierania prądu z akumulatora nazywany jest rozładowywaniem. Metoda regeneracji materiału aktywnego nazywana jest ładowaniem. Podstawowa zasada działania akumulatora samochodowego

Uszczelniony akumulator kwasowo-ołowiowy składa się z sześciu ogniw zamontowanych obok siebie w jednej obudowie.

Ogniwa są ze sobą połączone, a każde ogniwo 2,0 V składa się na całkowitą pojemność akumulatora 12,0 V. Pomimo tego, że są stosunkowo ciężkie, akumulatory kwasowo-ołowiowe są nadal preferowane w stosunku do innych lekkich opcji ze względu na ich zdolność do dostarczania dużych skoków energii elektrycznej, która przykładowo jest wymagana do uruchomienia zimnego silnika w samochodzie. Całkowicie naładowany akumulator kwasowo-ołowiowy składa się ze stosu naprzemiennych elektrod tlenkowych, odizolowanych od siebie warstwami porowatych separatorów. Wszystkie te części umieszcza się w stężonym roztworze kwasu siarkowego. W akumulatorze połączony jest dodatni koniec jednej komórki z ujemnym końcem następnej komórki, stąd sześć komórek jest połączonych szeregowo. Jednak w czasie ciągłego ładowania i rozładowywania, bateria staje się mniej wydajna i należy ją naładować lub wymienić. Kiedy akumulatory samochodowe przebywają przez dłuższy czas w stanie rozładowania, nagromadzenie się siarczanu ołowiu może stać się niezwykle trudne do usunięcia. Ładowanie akumulatorów ołowiowych zwykle odbywa się poprzez zapewnienie zewnętrznego źródła prądu. Kiedy poszukujemy dobrej jakości akumulatora do naszego samochodu, warto zwrócić uwagę na akumulatory agm, które charakteryzują się dużą wydajności i są bezobsługowe.