Herbicydy to produkty agrochemiczne, które są używane specjalnie do pozbycia się niechcianych chwastów z plonów, ogrodów i innych miejsc.

Konkurencja niepożądanych roślin, przykładowo w zbożu, kukurydzy czy rzepaku, może znacznie zmniejszyć plony. Jeśli uprawa będzie musiała dzielić dostępną wodę, miejsce, światło słoneczne i składniki odżywcze z chwastami, nie będzie się prawidłowo rozwijać. Ponadto duża liczba chwastów na polu może znacznie utrudnić proces zbioru.

Rodzaje herbicydów stosowane w rolnictwie i nie tylko

W jaki sposób herbicydy zwalczają chwasty

Herbicydy mogą być stosowane w rolnictwie do działań naprawczych, takich jak odchwaszczanie rowów lub odnawianie użytków zielonych. Herbicydy stosuje się również do kontroli roślin w zbiornikach wodnych. Poza rolnictwem herbicydy stosuje się do zwalczania chwastów przy drogach, nasypach kolejowych, lotniskach, boiskach sportowych czy drogach wodnych. Herbicydy stosuje się również w do usuwania chwastów w ogrodach, dzięki nim możemy łatwo chronić nasze warzywa i rośliny ozdobne.

Rozróżnia się herbicydy selektywne, które działają jedynie na określone typy roślin, oraz herbicydy o szerokim spektrum działania, które niszczą dużą liczbę różnych chwastów. Oba rodzaje herbicydów stosuje się najczęściej na polach w postaci oprysków. W zależności od tego, czy herbicydy stosuje się przed siewem, czy podczas kiełkowania, mówi się o herbicydach przedwschodowych lub herbicydach powschodowych. W praktyce herbicydy przedwschodowe stosuje się przede wszystkim w celu zapobiegania wpływowi aktywnych składników herbicydu na wzrost pożądanych roślin uprawnych.

Herbicydy można również klasyfikować w oparciu o mechanizm działania. Wyróżnia się herbicydy glebowe, które powodują niszczenie roślin przez korzenie, herbicydy dolistne, w których substancja czynna jest wchłaniana przez części rośliny naziemne, a także herbicydy kontaktowe, gdzie niszczenie roślin rozpoczyna się w miejscu kontaktu z substancją czynną. Herbicydy można znaleźć na stronie https://innvigo.com/herbicydy/. Większość herbicydów działa poprzez zakłócanie metabolizmu roślin, głównie poprzez zakłócanie pracy chloroplastów, które normalnie przekształcają dwutlenek węgla i wodę w węglowodany. Istnieją również herbicydy, które wpływają na syntezę aminokwasów roślin i tym samym prowadzą do ich zniszczenia.