Zawód rekrutera to profesja związana ściśle z rynkiem pracy. Większości osób zawód ten kojarzy się z siedzeniem za biurkiem i selekcjonowaniem nadesłanych przez kandydatów CV. Nic bardziej mylnego. Chociaż faktycznie kilkanaście lat temu, gdy polityka personalna wielu firm nie była tak rozwinięta, był to główny obowiązek na tym stanowisku. Teraz sytuacja i codzienne obowiązki wyglądają zupełnie inaczej. Praca jako rekruter jest coraz bardziej wymagająca i odpowiedzialna. Osoba pełniąca takie stanowisko staje przed wieloma zadaniami, a także musi być przygotowana na podejmowanie nowych wyzwań. Czym więc tak naprawdę zajmuje się rekruter? Jakie zadania należą do jego głównych obowiązków? Poznaj ten zawód od kuchni.

Kilkanaście lat wstecz…

Niegdyś praca rekrutera polegała głównie na selekcji aplikacji, które kandydaci nadesłali w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie. W krótkim czasie od jego opublikowania zainteresowane osoby wysyłały swoje CV. Mocny nacisk kładziony był wtedy na etap selekcji i weryfikacji kompetencji kandydatów. Mocną uwagę zwracało się na kandydatów z najbogatszym doświadczeniem zawodowym oraz na ich wykształcenie. Ukończenie edukacji, szczególnie w szkole wyższej nie było wtedy tak powszechne , jak teraz. Miejsc pracy nie było wiele, więc o wolne stanowiska pracy walczyć musieli sami potencjalni pracownicy.  Często miały miejsce sytuacje, w których to sami kandydaci przynosili do firm swoje CV i nalegali na rozmowę z kierownikiem. Chciałoby się powiedzieć: praca marzenie!

Rynek pracownika a zawód rekrutera

Obecny rynek pracy wymusza od rekruterów prowadzenia projektów w zupełnie inny sposób. W związku ze sporym niedoborem kadry, specjaliści od rekrutacji muszą nieustannie modyfikować swoje metody poszukiwania kandydatów. Opublikowanie ogłoszenia w Internecie już od dawna nie daje zadowalających efektów. Odpowiada na nie bowiem znikoma liczba osób, a większość z nich niestety nie spełnia kluczowych wymagań stawianych w ogłoszeniu. Brak perspektywy zamknięcia procesu rekrutacji wymusza na rekruterze skupienie większości uwagi na aktywnym poszukiwaniu potencjalnych kandydatów. Tym razem takich posiadających wymagane przez pracodawcę kompetencje na określonym stanowisku.

Artykuł sponsorowany przez agencję Saleswise.pl wykonującą audyty sprzedażowe dla firm

Direct search jest ważny!

Nieodłączną więc częścią pracy rekrutera, jest prowadzenie poszukiwań potencjalnych pracowników tzw. metodami bezpośrednimi, np. metodą direct search’u. W praktyce takie poszukiwania odbywają się najczęściej przy użyciu portali społecznościowych typu Golden Line czy Linkedin. Bywa również tak, że rekruter organizuje akcję informacyjną na lokalnym rynku zatrudnienia  lub też organizuje giełdę pracy w UP. Praca rekrutera wymaga też od niego aktywnego udziału w różnego typu wydarzeniach branżowych, zwłaszcza w Targach Pracy – tam poza oczywiście poszukiwaniem potencjalnych pracowników, reprezentuje firmę i rzetelnie udziela o niej informacji zainteresowanym. Chętnie odwiedzanymi przez specjalistę ds. rekrutacji są też Uniwersytety. Rekruter staje także przed innymi wyzwaniami. Do jego obowiązków należy często sporządzenie całej strategii rekrutacyjnej, a więc stworzenie zasad i procedur dotyczących rekrutacji wewnętrznej (pozyskiwanie pracowników w ramach danej firmy) i zewnętrznej (pozyskiwanie pracowników z zewnątrz), a także opracowanie profilu idealnego kandydata na dane stanowisko. Oprócz tego osoba wykonująca tę profesję odpowiada za tworzenie baz danych oraz przygotowywanie sprawozdań, raportów i rekomendacji. Zarządza też budżetem rekrutacyjnym – musi rozdzielić go na zakup potrzebnej ilości ogłoszeń rekrutacyjnych na wiodących portalach, szereg akcji promocyjnych, wspomniane Targi Pracy, gadżety i wiele, wiele innych.

 

Rekruterzy nadal nie są doceniani… 

Jak widzisz, zakres obowiązków rekrutera uległ dużej modyfikacji. Niestety, wiele osób jak i samych pracodawców, nie wie jak cenny i ważny jest sumienny rekruter we współczesnej organizacji. Taki, który potrafi wyszukiwać odpowiednich kandydatów i zbudować z nimi relację. Taki, który potrafi również dzięki swojej osobowości pomóc przyciągnąć do organizacji prawdziwych specjalistów z branży. To dzięki ich działaniom pracodawcy otrzymują możliwość rozwijania swoich przedsiębiorstw poprzez zatrudnienie w swoich strukturach nowych osób. Zatem, jeśli w przyszłości zadzwoni do Ciebie rekruter by opowiedzieć o ofercie, potraktuj tę rozmowę, jak inwestycję w swoją przyszłość zawodową bo nawet jeśli teraz nie poszukujesz pracy, może w przyszłości rekruter pomoże Ci spełnić plany zawodowe.