Środki ochrony roślin są stosowane nie tylko w agrokulturze, ale także w innych środowiskach. Przykładowo sektory transportu i leśnictwa intensywnie wykorzystują w szczególności herbicydy i insektycydy.

Herbicydy i insektycydy są używane do pielęgnacji murawy na boiskach sportowych, czy polach golfowych, a także zieleni miejskiej. Środki owadobójcze chronią także budynki i inne konstrukcje drewniane przed uszkodzeniem przez termity i owady niszczące drewno. W rolnictwie stosowanie chemii ogrodniczej gwarantuje wyższe plony i pozwala rolnikom produkować plony lepszej jakości. Szacuje się, że nawet połowa upraw na całym świecie jest niszczona każdego roku przez szkodniki. Powoduje to rocznie wiele strat ekonomicznych. Na całym świecie szkodniki niszczą około połowy potencjalnych zasobów żywności.

Herbicydy są również stosowane w celu redukcji trujących chwastów na pastwiskach dla zwierząt gospodarskich.

Stosowanie środków ochrony roślin w rolnictwie jest bardziej opłacalne niż praca fizyczna potrzebna do zwalczania owadów, chorób i chwastów w naszych uprawach spożywczych. Inne zalety agrochemii stosowanej w ogrodach lub na roli to szybkie i wydajne rezultaty takich produktów. Są łatwo dostępne i można je stosować na dużych obszarach w celu szybkiego zwalczania dużych inwazji szkodników. Bez względu na to, jak dobry jest ogrodnik czy rolnik i jak dobrze utrzymany jest ogród czy rola, szkodniki owadzie i chwasty są nieuniknione. Zapobieganie chorobom, ochrona rodzimych lasów, zwiększona produkcja żywności i zyski z rolnictwa oraz natychmiastowe rezultaty to bardzo dobre powody do stosowania środków ochrony roślin. Celem stosowania insektycydów, fungicydów i herbicydów jest ochrona naszych upraw przed szkodnikami, chorobami i chwastami, które ograniczają dobrej jakości plony, a także jako ograniczenie wpływu suszy rzepak – zwalczanie bodziszka polnego w zbożach ozimych. Ale jeśli chodzi o większe pola uprawne, oznacza to uruchomienie pługa w celu zwalczania chwastów przed rozpoczęciem uprawy lub kultywatora w sezonie wzrostu, aby je wyrywać. Są to metody czasochłonne i nie zawsze skuteczne, wymagają również powtarzania, w przeciwieństwie do środków ochrony roślin, które stosuje się jednorazowo.