Zestaw jesiennych herbicydów zbożowych stanowi kluczową strategię w ochronie upraw przed chwastami w okresie jesiennym.

Wprowadzenie właściwego zestawu herbicydów, które działają zarówno doglebowo, jak i nalistnie, ma ogromne znaczenie dla zdrowego wzrostu roślin uprawnych, zwiększenia wydajności plonów oraz minimalizacji ryzyka konkurencji ze strony chwastów.

Kompleksowy zestaw jesiennych herbicydów zbożowych

Ochrona upraw zbóż przed chwastami jesienią

Herbicydy stosowane jesienią w uprawach zbóż działają dwutorowo, dzięki czemu skutecznie kontrolują zarówno chwasty, które rosną już na powierzchni ziemi, jak i te, które kiełkują w glebie. Działa to na korzyść upraw zbóż, ponieważ eliminuje chwasty na różnych etapach ich rozwoju, co przekłada się na osiągnięcie lepszych rezultatów. Herbicydy doglebowe to istotny element w zapobieganiu wzrostu chwastów. W momencie kiedy zostaną zastosowane jesienią, w okresie siewu lub tuż po nim, mają zdolność hamowania kiełkowania chwastów, które zakiełkowały razem z nasionami zbóż. Wchłonięte przez kiełki, te herbicydy niszczą delikatne struktury roślin, uniemożliwiając im rozwój i konkurencję z zasiewami.

Herbicydy nalistne, z kolei, mają inny cel – kontrolują rosnące już na powierzchni ziemi chwasty. Są one wykorzystywane do zwalczania chwastów, które zdążyły już wykiełkować i rosną na powierzchni gleby. Herbicydy nalistne aplikowane jesienią skupiają się na niszczeniu tych chwastów, które mogą konkurować z młodymi roślinami zbożowymi podczas wiosennego wzrostu. To daje uprawie zboża przewagę już od samego początku sezonu wegetacyjnego.

Na stronie https://innvigo.com/zestaw-trivinorassel/ przeczytasz więcej informacji o zestawie herbicydów Trivino i Rassel. Zestaw herbicydów do stosowania w uprawie zboża jesienią powinien być starannie dobrany pod kątem dominujących chwastów na danym polu, rodzaju uprawianych zbóż oraz warunków glebowych i klimatycznych. Ważne jest, aby herbicydy były stosowane zgodnie z zaleceniami producenta, zarówno jeśli chodzi o dawkowanie, jak i terminy aplikacji.