Właściciel firmy zatrudniający pracownika, musi pamiętać że obowiązują go przepisy kodeksu pracy, które określają zasady zatrudniania, urlopów, czasu pracy i wypłat.

Zapisy mają za zadanie ochronę praw pracownika ale także pracodawcy oraz ogólną regulację zasad pracy. Można wyróżnić przykładowo umowę o pracę na czas nieokreślony, w takiej umowie nie można ustalić dłuższego okresu próbnego niż maksymalnie 3 miesiące. W tym czasie pracodawca ma możliwość zorientowania się w umiejętnościach pracownika. Jednak ponowne zatrudnienie na okres próbny jest niedopuszczalne, wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik jest zatrudniony do innego rodzaju pracy lub poprzedni stosunek pracy z pracownikiem został rozwiązany ponad 3 lata temu. Ustawodawca przewiduje również możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony. Maksymalny czas trwania stosunku pracy na podstawie jednej lub kilku umów o pracę na czas określony nie może przekroczyć 33 miesięcy. Pracodawca może również zawrzeć tylko 3 umowy o pracę na czas określony z tym samym pracownikiem.

Po 33 miesiącach lub po zawarciu czwartej umowy o pracę na czas określony taka umowa zostaje przekształcona w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Wszystkie inne umowy o pracę uznaje się za umowy o pracę na czas nieokreślony. W prawie pracy określono także długość urlopu jaki przysługuje pracownikowi, w przypadku kiedy pracownik przepracował ponad 10 lat będzie to 26 dni. W naszym kraju pracownik ma także prawo do czterech dni urlopu na żądanie, tego rodzaju urlop może wykorzystać bez podania przyczyny, jednak należy zawiadomić o tym fakcie pracodawcę. Oczywiście czasem może dojść do różnych nieporozumień pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, wówczas może przydać się pomoc prawnika, który zna prawo pracy, i wie jak się je stosuje w danym przypadku. Pomoże on rozstrzygnąć która ze strona ma rację. Oczywiście nie może być to przypadkowa osoba ale powinien być to prawnik prawo pracy, może być dość skomplikowane dla osoby która nie ma z nim styczności na co dzień.