Prawo obowiązujące na terenie naszego kraju jest bardzo złożone i obejmuje wiele różnych dziedzin, którymi zajmują się fachowcy, tacy jak adwokaci i radcy prawni.

Szczególną grupę prawników stanowią komornicy. Są to urzędnicy państwowi posiadający specjalne uprawnienia w zakresie egzekwowania różnych należności. W związku z ich specjalnym charakterem przysługuje im prawo do wykonywania wielu różnych czynności mających na celu zaspokojenie potrzeb wierzycieli oraz wyegzekwowanie postanowienia sądowego.

Jakimi czynnościami zajmują się kancelarie komornicze?

Jakie działania są podejmowane przez komorników sądowych?

Jak zostało wspomniane wcześniej, komornik sądowy jest uprawniony do wykonywania różnych czynności obejmujących w głównej mierze zajmowanie składników majątku dłużnika wskazanych przez wierzyciela lub sąd. Najpopularniejszym działaniem jest zajmowanie pensji, emerytur czy też środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dzięki temu możliwe jest odzyskanie pieniędzy, które są następnie przekazywane wierzycielowi po potrąceniu odpowiedniej kwoty.

Do grona innych metod odzyskiwania różnych należności, można zaliczyć zajmowanie pojazdów, budynków, różnych sprzętów, przeszukiwanie domów pod kątem egzekwowania gotówki, itp. Komornicy mają prawo do zajmowania papierów wartościowych, kosztowności oraz innych dochodów dłużnika. Co więcej, są oni również odpowiedzialni za realizację postanowień sądowych z zakresu nakazu eksmisji. Wszelkie pozajmowane ruchomości oraz nieruchomości podlegają następnie licytacji mającej na celu ich spieniężenie i uzyskanie środków potrzebnych do spłaty zadłużenia.

Jak widać, komornicy sądowi i ich kancelarie mają prawo do wykonywania wielu różnych czynności. Sporo informacji na ten temat można znaleźć na oficjalnych stronach kancelarii, takich jak na przykład https://komornik-zielinska.pl/o-kancelarii/. Dzięki temu zarówno wierzyciele, jak i dłużnicy mogą uzyskać sporo cennych informacji, a także odpowiedzi na różne pytania czy też wątpliwości związane z pracą komorników sądowych.