Zarówno serwis jak i produkcja różnych elementów przemysłowych, czy tych niezbędnych dla wyposażenia domu i ogrodu wymagają użycia siły fizycznej i różnego rodzaju niebezpiecznych maszyn.

Samo użycie młotka, piły tarczowej lub kątowej może okazać się niebezpieczne dla dłoni naszych i naszych pracowników. Spawanie, niezależnie od użytej metody (na przykład TIG, MIG, czy użycie elektrody) wymaga sensownego i profesjonalnego zabezpieczenia przed wysoką temperaturą. Cięcie na pile tarczowej o obrotowej tarczy może spowodować nie tylko utratę kończyny (na przykład palca lub jego fragmentu, jak pojedyncze paliczki), ale też wciągnięcie rękawiczki ochronnej z nieprzystosowanego materiału lub źle zaprojektowanej, tym samym wciągając całą dłoń operatora. Nawet samo przekładanie ciężkich elementów wymaga zabezpieczenia dłoni pracowników lub nas samych.

Tegera jako marka produktów chroniących dłonie pracowników produkcyjnych i serwisowych.

Firma Tagera zapewnia działanie zgodnie z normami BHP i odpowiada wszelkim przyjętym dyrektywom.

To w interesie przedsiębiorców leży ochrona pracowników przed uszczerbkami na zdrowiu w trakcie wykonywanych prac. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy to jeden z podstawowych obowiązków przedstawiciela firmy (duże i średnie przedsiębiorstwa często mają zatrudnione odpowiednie osoby, w których obowiązkach leży dbanie o bezpieczeństwo innych pracowników; podobne rozwiązania pojawiają się już także w firmach należących do grupy małych przedsiębiorstw). Mikroprzedsiębiorstwa często są zdane na siebie i to ich szefowie-właściciele decydują o tym, jak dbają o bezpieczeństwo swoich pracowników. Tegera to firma odpowiadająca tym potrzebom, marka sama wychodzi na przeciw różnorodnym oczekiwaniom dotyczącym bezpieczeństwa pracy i z pełną świadomością projektuje linie i kolekcje rękawic odpowiadające poszczególnym zawodom i grupom zawodowym.

Całość oferty sprawdź na stronie tegera, znajdziesz tam specjalne wytyczne dla poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem branż.