Dużym problemem dla wielu firm może być zaleganie kontrahentów z płatnościami za faktury.

Mogą powodować one, iż nie będziemy mieli wystarczających środków na płatności bieżące. Dlatego też należy zwrócić uwagę, czy wszystkie faktury w naszej firmie są opłacane w terminie. Oczywiście czasem może zdarzyć się, że nasi kontrahenci nie zapłacą należności w terminie określonym na fakturze. Może być to spowodowane przykładowo weekendem, lub też dniami świątecznymi, to jest oczywiście uzasadnione, jednak czasem te terminy mogą się przedłużać. Jak odzyskiwać należności od kontrahenta?

W tym przypadku można oczywiście skontaktować się z kontrahentem, czasem rozmowa telefoniczna pozwala wyjaśnić przyczyny braku płatności.

Czasem może być to błahy problem związany z pomyłką, czasem może być to problem z rachunkiem bankowym, dlatego pierwszym krokiem powinna być próba polubownego załatwienia sprawy. Jeżeli jednak nie czujemy się na siłach, aby wykonać taką czasem trudną rozmowę, wówczas możemy skorzystać z usług firm windykacyjnych, które posiadają duże doświadczenie w tego rodzaju rozmowach i negocjacjach. Może się okazać, że korzystnie będzie rozłożyć płatność na raty, lub też ustalić dodatkowo inny termin, który będzie realny do zapłaty przez naszego kontrahenta. Może być to korzystne dla obu stron, ponieważ możemy szybciej odzyskać nasze należności, z drugiej strony kontrahent nie będzie obciążony odsetkami lub też kosztami związanymi z windykacją sądową, czy też działaniami komornika, które mogą również drogo kosztować. W przypadku kiedy zostanie sądownie nakazana spłata długu, a nasz kontrahent nie zapłacił, wówczas może do firmy wejść komornik, może on zająć środki trwałe z należące do firmy, może to oczywiście uniemożliwić dalszą pracę, czasem może doprowadzić także do bankructwa firmy. Dlatego też tak ważne jest polubowne załatwienie sprawy w związku z zaległymi płatnościami. Z pewnością może w tym pomóc firma windykacyjna, która pomoże obu stronom dojść do ugody. Często firmy windykacyjne wiedzą, w jaki sposób skontaktować się z nieuczciwym kontrahentem i jakich należy użyć argumentów, aby pieniądze zostały szybko wpłacone nasze konto.